Kurs we Wrocławiu

W dniach 24 - 27 sierpnia br. w seminarium pt. "Komunikacja językowa w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej" organizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu uczestniczyło ponad 30 nauczycieli i wychowawców przedszkoli z polskich placówek oświatowych w rejonach wileńskim, trockim, solecznickim oraz miasta Wilna. Była to kontynuacja takich zajęć rozpoczętych na przełomie maja - czerwca w Wilnie.

Program kursu zakładał zajęcia z zakresu logopedii, terapii zaburzeń mowy i retoryki.

Zajęcia poprzedziło uroczyste otwarcie seminarium, którego dokonał prof. Jan Waszkiewicz - marszałek Województwa Dolnośląskiego. Zaraz po tym rozpoczęły się zajęcia, które z wielkim zaangażowanie prowadziły konsultantki DOND we Wrocławiu panie Joanna Śliwińska i Jolanta Góreczna. Słuchacze zostali wyekwipowani w materiały pomocnicze i dydaktyczne.

Oprócz zajęć warsztatowych mieliśmy również możliwość zgłębienia naszych wiadomości historycznych. Mieliśmy okazję zwiedzić Starówkę Wrocławia i Panoramę Racławcicką. Ogromne wrażenie wywarł wyjazd do Pragi i chociaż tak krótki był wspaniałych zakończeniem kursu we Wrocławiu.

Słuchaczka kursu Andżelika Jachimowicz z Trok

Na zdjęciu: uczestnicy kursu.

NG 35 (524)