Zastrzeżenia co do podwójnej kary

Sąd Konstytucyjny przystąpił do rozpatrywania sprawy o odebraniu prawa jazdy, z wyznaczeniem kary pieniężnej za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Do Sądu Konstytucyjnego zwrócił się Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny z prośbą o zbadanie, czy nie jest sprzeczny z zasadami Konstytucji przepis Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, że przy wyznaczaniu kary, prawa jazdy nie zwraca się dopóty, dopóki nie zostanie zapłacona ta kara.

Zdaniem Sądu Administracyjnego, normy kodeksu mogą pozostawać w sprzeczności z zapisanymi w Konstytucji zasadami, że mieszkańcy Litwy mogą swobodnie wyjechać z kraju i że nikt nie może być dwa razy karany za to samo przewinienie.

Kierowcy, w przypadku wyznaczenia kary, dopóki ona nie zostanie wpłacona, wydaje się tymczasowe prawo jazdy, które nie jest ważne za granicą, dlatego kierowca nie może wyjechać z Litwy samochodem.

Sąd Administracyjny wyraził również wątpliwość, czy tymczasowe pozbawienie prawa jazdy nie może być traktowane jako dodatkowa kara, obok grzywny pieniężnej. Gdyby potwierdziło się takie domniemanie, oznaczałoby to, że osoba za to samo wykroczenie jest karana dwa razy.

("Lietuvos rytas" z 5 09 2001 r.)

NG 36 (525)