Międzynarodowe Warsztaty Artystyczno -
Sportowe Bukowina Tatrzańska 2001

Szkoła Średnia im. Jana Pawła II w Wilnie już od lat 7 utrzymuje kontakty edukacyjno - artystyczne z Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie. Ośrodek europejskiej współpracy młodzieży tego Centrum, w czasie tegorocznych wakacji, w okresie od 23 06 do 01 09 2001, na terenie Bukowiny Tatrzańskiej organizował kolejne, już trzecie Międzynarodowe Warsztaty Artystyczno - Sportowe Bukowina Tatrzańska 2001.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczno - Sportowe odbyły się dzięki współpracy z różnymi instytucjami: Bukowińskim Centrum Kultury "Dom Ludowy", Gminą Bukowiny Tatrzańskiej, Urzędem m. Krakowa, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej, Narodową Agencją Programu "Młodzież" i Zarządem Głównym Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

Warsztaty odbywają się dzięki wsparciu:
Rady Europy,
EAICY (Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży).
Patronat nad Warsztatami objęli:

Wiceprezydent Krakowa - Jerzy Jedliński, wójt Gminy Bukowina Tatrzańska - Józef Milan Modła.

Warsztaty są niepowtarzalną okazją do integracji uczestników i ich opiekunów z różnych placówek wychowania pozaszkolnego z Polski i z zagranicy. Przyczyniają się zarówno do poszerzania umiejętności młodzieży, wymiany doświadczeń dotyczących pracy twórczej i warsztatu pracy, jak również uczą tolerancji i poszanowania kultur innych krajów, wspólnej pracy i zabawy.

W r. 2001 w Warsztatach wzięła udział młodzież z 9 miast Polski oraz ze Lwowa, Kijowa, Wilna, Helsinek, Ancony, Sycylii, Pecsu i Agrigento.

W terminie 23 06 - 01 09 2001 odbyły się dwa turnusy plastyczno - fotograficzne, turnus sportowy, turnus muzyczno - taneczny, turnus z programem p. n. "Szlakiem Twórców Podhala", a także był zrealizowany w ramach programu Unii Europejskiej "Młodzież" projekt pt. "Kultura i środowisko w Polsce".

W ostatnim turnusie plastyczno - fotograficznym w terminie 21 08 - 01 09 2001 wzięła udział młodzież: z Polski (Bolesławca i Raciboża), Ukrainy (Kijowa) i grupa plastycznie utalentowanej młodzieży ze Szkoły Śr. im. Jana Pawła II w Wilnie.

Program tego turnusu - to plener malarski i fotograficzny. Młodzież miała okazję poznać bliżej kulturę i sztukę Podhala i Spiszu, rozpocząć inwentaryzację kapliczek przydrożnych położonych na tym terenie, nauczyć się techniki malarstwa na szkle, batiku, jak również poznać tajniki obróbki zdjęć czarno - białych w ciemni fotograficznej.

Nazwa "Podhale" pochodzi od jego położenia u stóp gór. Podhalanie, zwłaszcza dawniej, często nazywali te góry po prostu halami - od pastwisk tam znajdujących się. Stąd krainę, leżącą u podnóża Tatr, nazwano Podhalem.

Kto był choć raz na Podhalu, ten z pewnością spostrzegł, że tamtejsze budownictwo wiejskie różni się bardzo od tego, jakie powszechnie widujemy w polskich wsiach. Wszędzie tam, gdzie mieszkają górale, kultywowany jest charakterystyczny typ domu wiejskiego z wysokim dachem czterospadowym. Wywodzi się on z kształtu tradycyjnej chaty góralskiej.

Nie znaczy to, że górale budują dziś tylko chaty dawnego typu. Wraz ze wzrostem zamożności regionu, do czego przyczynił się rozwój turystyki, powstało zapotrzebowanie na domy znacznie większe, piętrowe i murowane.

Przykładem tradycyjnego budownictwa podhalańskiego i tradycyjnej zabudowy wsi może być najpiękniejsza wieś na Podhalu, a może i w całej Polsce - Chochołów.

Podczas kilkudniowych wypraw do Zakopanego uczestnicy turnusu mieli wspaniałą okazję zapoznać się z architektonicznym stylem zakopiańskim, poznać jego genezę.

I oczywiście poznaliśmy także miejscowość, gdzie znajdowało się nasze obozowisko.

Gmina Bukowina Tatrzańska obejmuje tereny na południu Polski, przy granicy ze Słowacją, u podnóża śnieżnych Tatr. Gmina liczy ok. 11500 stałych mieszkańców. Uroku, oprócz oparcia terenu o tatrzańskie szczyty i doliny, dodaje specyficzny krajobraz, poprzecinany górskimi potokami, o fascynującej szachownicy pól, polan, lasów.

Żywy folklor jest ogromnym atutem gminy. Uczestnicy turnusu plastyczno - fotograficznego mieli zaszczyt oglądać występ zespołów regionalnych w "Domu Ludowym" w Bukowinie Tatrzańskiej oraz mieli wspólną zabawę z kapelą ludową, która gościła na zaproszenie organizatorów i bawiła się razem z uczestnikami pleneru w słynnej bacówce na samym wzgórzu Bukowiny Tatrzańskiej.

Uczestnicy pleneru mieli też okazję zapoznać się bezpośrednio z artystami ludowymi, zajmującymi się zdobnictwem w skórze oraz malowaniem na szkle.

Serdecznie dziękujemy więc Stowarzyszeniu Żołnierzy AK na Florydzie pani I. Kliman oraz Konsulowi Generalnemu RP w Wilnie M. Jackiewiczowi za finansowe wsparcie naszego wyjazdu do Polski, wynikiem czego będą również poplenerowe wystawy w Wilnie.

Nauczycielka - ekspert plastyki,
Dominika Jachimowicz

Na zdjęciu: uczestnicy warsztatów.

NG 36 (525)