Działania rosyjskich
naftowców wywołały zaniepokojenie

Litwa oczekuje informacji z Rosji w sprawie zamiarów pompowania ropy naftowej na morzu w pobliżu Mierzei Kurońskiej.

"Nasze stanowisko jest bardzo jasne - to nader newralgiczne i unikalne miejsce, dlatego żądamy, aby zawsze nas informowano przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac" - oświadczył wczoraj minister spraw zagranicznych Antanas Valionis.

Koncern "LUKoil" poinformował, że planuje do 2003 roku zainwestować 118,2 mln USD do projektu wydobycia ropy naftowej ze złoża naftowego "D-6" na Morzu Bałtyckim w pobliżu litewskiego wybrzeża.

("Lietuvos rytas" z 12 września 2001 r.)

NG 36 (525)