Ligita VALONYTË

Przeprowadzka zwiększyła wydatki "Sodry"

W nowym gmachu rozpoczęło pracę kilkuset urzędników, wypłacających zasiłki i emerytury

Mieszkańcy miasta, potrzebujący wsparcia socjalnego, powinni zapamiętać nowy adres, gdzie będzie można starać się o emerytury i zasiłki. Wileński oddział miejski Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ("Sodra") przeniósł się do nowego 7-piętrowego gmachu na Karolinkach, którego długą historię budowy przed paroma laty "rozjaśnił" pożar.

Wczoraj był ostatni dzień przeprowadzki pracowników "Sodry". Z byłych pomieszczeń wileńskiego miejskiego oddziału na Żyrmunach, przenieśli się ostatecznie na Karolinki.

("Lietuvos rytas" z 12 09 2001 r.)

Od redakcji "NG": podajemy Czytelnikom nowy adres "Sodry" - Laisvës pr. 28, tel. informacji 20 83 55

NG 36 (525)