Eryka Łozowska

Co nam biednym pozostało?

Co nam biednym pozostało?
Tylko powiem: "Słów za mało"
Wszyscy kręc± się jak mog±
Każdy hula swoj± drog±
Tu bogaty, drugi w darze
I takiego Bóg nie karze
A jak biedny - wci±ż biednieje
I słoneczko mu nie grzeje
Tylko znów szukanie pracy
Tam pytaj±: "co za tacy?"
Jakie masz wykształtowanie?
I kolejne wyliczanie.

NG 37 (526)