Tadas IGNATAVIČIUS

W Sejmie - wrzawa z powodu garniturów

A. Paulauskasa obraziły podejrzenia konserwatysty J. Razmy

Konserwatysta Jurgis Razma starł się z przewodniczącym Sejmu Artűrasem Paulauskasem.

Paulauskas oskarżył konserwatystę o szerzenie kłamliwych informacji na temat wykorzystania środków funduszu reprezentacyjnego, należącego do przewodniczącego Sejmu.

Przywódcę parlamentu szczególnie zirytowały twierdzenia J. Razmy, że A. Paulauskas przydzielone mu środki reprezentacyjne przeznacza nie na cele charytatywne, ale kupuje za nie garnitury.

Po otrzymaniu prośby A. Paulauskasa, przewodnicząca sejmowej Komisji Etyki i Procedur, należąca do Związku Liberałów Dalia Teišerskytë, wyraziła ubolewanie z powodu postępowania parlamentarzystów: "Zachowują się jak małe dzieci".

J. Razma, który zarejestrował nowelizację ustawy o warunkach pracy posłów na Sejm, powiedział, że cieszy go wiadomość o skardze A. Paulauskasa: "Zapewne w państwie nie pozostało już żadnych poważniejszych problemów, skoro instytucjom sejmowym zaleca się omawianie kwestii zakupu garniturów".

("Lietuvos rytas" z 17 09 2001 r.)

NG 37 (526)