Nowa książka

"Pierwsza w piśmiennictwie naukowym praca zbiorowa omawiająca literaturę Wilna jako dzieło wielu narodów: Polaków, Litwinów, Białorusinów, Tatarów, Rosjan..."

Weśrodę 19 września, w Sali Smuglewicza Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, odbyła się prezentacja książki pt. "Życie literackie i literatura w Wilnie XIX - XX wieku", wydanej w Krakowie w 2000 roku. Spotkanie to, zorganizowane przez Instytut Polski w Wilnie, przeprowadzili redaktorzy wyżej wymienionej publikacji - prof. dr hab. T. Bujnicki i dr A. Romanowski.

Profesor Tadeusz Bujnicki o książce: "...zebrane w książce rozprawy, zróżnicowane tematycznie i metodologicznie, tworzą dość spójny obraz życia literackiego i nurtów literatury "wileńskiej" od powstania listopadowego po drugą wojnę światową.

W tomie znalazły się rozprawy badaczy z różnych ośrodków naukowych polskich i litewskich: Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Szczecina, Olsztyna, Opola oraz Wilna( Uniwersytet Wileński, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny oraz Instytut Literatury i Folkloru Litewskiej Akademii Nauk ).Publikacja jest więc rezultatem międzynarodowej współpracy, nie tylko ściśle literaturoznawczej, lecz także na styku różnych dyscyplin naukowych ( kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, prasoznawstwo czy historia ).Dzięki takiemu współdziałaniu mogła powstać szeroka panorama zróżnicowanych etnicznie tradycji kulturowo - literackich w wileńskim środowisku."

Inf. wł.

NG 37 (526)