"NG" na łamach "Mokslas ir gyvenimas"

Naukowo - popularne pismo "Mokslas ir gyvenimas" (Nauka i Życie) w nr 9 za rok bieżący przedrukowało w przekładzie na język litewski wywiad z prof. Jerzym Niewodniczańskim, przewodniczącym Polskiej Agencji Atomistyki, który ukazał się na łamach "NG" w nr. 22 pt. "O energetyce jądrowej i nie tylko".

Publikacja jest też opatrzona wzmianką o innych materiałach, dotyczących historii rodu Niewodniczańskich, zamieszczonych w "NG".

NG 37 (526)