W Sejnach nie trzeba protestować

Po tym, gdy rząd polski przydzielił samorządowi sejneńskiemu dodatkowe środki na oświatę uczniów litewskich, od środy w drugim gimnazjum w Sejnach przywrócono klasy litewskie. Uczniowie litewscy nie będą potrzebowali codziennie dojeżdżać 27 kilometrów do liceum litewskiego w Puńsku i z powrotem.

Przerwano trwającą od 3 września akcję protestu, zorganizowaną przez rodziców uczniów litewskich w Sejnach.

Od początku roku szkolnego w Sejnach, z rozporządzenia wójta Jana Skindziera, w drugim gimnazjum sejneńskim pierwsze i drugie klasy litewskie zostały połączone z polskimi i prawie wszystkie przedmioty wykładano po polsku.

Decyzja połączenia klas litewskich i polskich wzbudziła oburzenie uczniów litewskich w Sejnach. 22 rodziców utworzyło komitet protestacyjny i odmówiło posyłania dzieci do szkoły.

("Lietuvos rytas" z września 2001 r.)

NG 37 (526)