Wioleta Salwińska

W SzkoleŚredniej
im. Wł. Syrokomli zaszły zmiany

Wiosną 2001 roku samorząd miasta wytypował pięć wileńskich szkół, dla których wyasygnował pieniądze na wykonanie prac renowacyjnych. Wśród nich znalazła się również słynna Syrokomlówka.

Po remoncie wygląd szkoły wyraźnie się zmienił. Pomalowano zewnętrzne ściany, zmieniono okna w całym gmachu, wstawiono nowe drzwi...

Samorząd miasta na zrealizowanie prac remontowych przyznał dla Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli 1,5 mln litów. Z tej sumy, 80% wydatków pokrył Bank Światowy, natomiast 20% - Samorząd. Dyrekcja szkoły na zasadzie konkursu wybrała do realizacji zamierzonego remontu wileńską firmę budowlaną "Vingio Statyba".

Dach, który bez wątpienia wymagał remontu, został pokryty papą o grubości 12 cm, co powinno służyć dobrą izolacją wodoszczelną, co najmniej, w ciągu najbliższych kilku lat. Uszczelniono także (od zewnątrz) ściany stołówki, auli oraz częściowo - sali sportowej. Zmieniono stare okna na nowoczesne - plastykowe, które dobrze chronią przed zimnem i umożliwiają dobrą wentylację. Wstawiono także nowe drzwi wejściowe. W całej szkole zostały wymienione sanitaria.

Remont rozpoczęto w ostatnim tygodniu lipca, a już 3 września ( w poniedziałek) rozpoczął się rok szkolny. Dyrektor szkoły, pan Jan Dowgiałło, jest zadowolony z tego, że remont zakończono przed inauguracją roku szkolnego i naukę rozpoczęto od pierwszych dni września, ( w jednej ze szkół naukę rozpoczęto dopiero 15 września ).

Dzięki inicjatywie dyrektora, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli otrzymała od "Wspólnoty Polskiej" zapewnienie o środkach materialnych, które pokryją koszty odremontowania sali gimnastycznej. Już są odnawiane szatnie, prysznice zmieniono na nowe, remontuje się pokój dla nauczycieli WF - u. Natomiast w sali będą zmieniane sufity, podłoga, malowane ściany. Zakończenie remontu planuje się w pierwszej połowie listopada.

W bieżącym roku w szkole został wprowadzony obowiązek noszenia mundurków. Decyzja ta początkowo była omawiana na radzie pedagogicznej, następnie na radzie szkoły, w której skład wchodzą 5 nauczycieli, 5 uczniów oraz 5 rodziców. Za zgodą większości, zdecydowano, że mundurek będzie oficjalnym ubraniem uczniów. W bieżącym roku uniform obowiązuje uczniów 5 - 11 klas, a już od następnego roku - wszystkie klasy bez wyjątku.

Wileńska Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli zawsze miała powody, by znaleźć się w centrum uwagi. Uczniowie tej szkoły co roku biorą udział w olimpiadach zdobywając laury. W roku br. z 26 miejsc proponowanych przez polskie wyższe uczelnie 9 - zajęli uczniowie Syrokomlówki. Na olimpiadzie z języka litewskiego dla szkół nielitewskich zdobyto pierwsze miejsce, na olimpiadach z historii i chemii, gdzie udział brały wszystkie szkoły Litwy, odpowiednio: siedemnaste i czterdzieste czwarte.

Wiosną 2001 roku szkołę opuściła największa promocja, z której 70% absolwentów wstąpiło na studia wyższe w uczelniach Litwy i Polski.

Na zdjęciu: Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli po remoncie.

Fot. Waldemar Dowejko

NG 37 (526)