Na Litwie nieco zmniejszyła się liczba
zwolenników członkostwa w UE

W ciągu lata o 4 proc. zmniejszyła się liczba zwolenników członkostwa w Unii Europejskiej (UE), jednakże nadal stanowią oni ponad połowę mieszkańców kraju.

W dniach 6-10 września sondaż wśród 1058 mieszkańców Litwy przeprowadziło centrum badania opinii publicznej i rynku "Vilmorus".

Gdyby obecnie odbyło się referendum, za członkostwem Litwy w UE głosowałoby 52,5 proc. respondentów.

W lipcu członkostwo to popierało 56,2 proc. uczestników sondażu, w czerwcu natomiast - 50,7 proc.

Dyrektor "Vilmorus" Vladas Gaidys uważa, że liczba zwolenników integracji zmalała o kilka procent, gdy Litwa rozpoczęła negocjacje w szczególnie aktualnych i newralgicznych ludziom sektorach - podatków, rolnictwa.

("Lietuvos rytas" z września 2001 r.)

NG 37 (526)