Linas KONTRIMAS

Wiceminister chce troszczyć się o własne dzieci

"Moja dymisja wcale nie jest związana z ostatnimi wydarzeniami w Stanach Zjednoczonych" - powiedziała wczoraj, rezygnując ze stanowiska wiceministra oświaty i nauki Vaiva Vebraitë.

47-letna V. Vebraitë, która urodziła się i wyrosła w USA, wiceministrem była od 1998 r.

Mówiąc o swej rezygnacji, podawała ona wyłącznie przyczyny rodzinne, mianowicie chęć poświęcania więcej czasu mieszkającym w Ameryce dzieciom. Wspólnie z mężem V. Vebraitë wychowuje czworo dzieci. Najstarszy syn studiuje na Uniwersytecie Wileńskim, pozostałych troje uczy się w USA.

Wiceminister, uważana za człowieka ekipy prezydenta Valdasa Adamkusa, powiedziała, że na jej decyzję wyjazdu do USA nie miały żadnego wpływu przyczyny polityczne.

Jak zaznaczył minister oświaty i nauki A. Monkevičius, doświadczenie i wiedza byłej wiceminister zostaną wykorzystane do rozwijania kontaktów międzynarodowych.

Wczoraj minister oświaty i nauki przedstawił prezydentowi Valdasowi Adamkusowi nowego wiceministra - 40-letniego matematyka Alvydasa Puodžiukasa. Przedtem, na temat zmian w ministerstwie A. Monkevičius rozmawiał z premierem Algirdasem Brazauskasem.

Alvydas Puodžiukas był kierownikiem wydziału oświaty w Ucianie i prezydentem Stowarzyszenia Kierowników Wydziałów Oświaty Litwy.

("Lietuvos rytas" z 18 092001 r.)

NG 37 (526)