Spotkanie z Ambasadorem RP
na Litwie Jerzym Bahrem

W miniony czwartek 27 września br. w siedzibie Zarządu Głównego ZPL i redakcji "Naszej Gazety" odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego i zespołu redakcji z ambasadorem RP na Litwie Jerzym Bahrem.

Uczestnicy spotkania wymienili zdania odnośnie problematyki nurtującej Polaków na Litwie, stosunków polsko - litewskich oraz stanu i perspektyw rozwoju polskiej prasy na Litwie.

Ambasador Jerzy Bahr zwrócił uwagę na ważną rolę prasy i organizacji społecznych, które powinny sprzyjać przygotowaniu młodego pokolenia Polaków do życia w jednoczącej się Europie w warunkach konkurencji, gdzie przewodzą ludzie zaangażowani, z gruntownym przygotowaniem i głęboką wiedzą.

Ambasadorowi towarzyszył radca prawny Piotr Nowak.(rm)

NG 38 (527)