Juozas Erlickas

Wiersze prozą
Pogodzenie się

Samochód czerwony, policjant zielony, sygnalizator świetlny żółty.

Pomyślałem: e-e...

A przecież dobrze pamiętam - wszak kiedyś na ten widok myślałem: o-o!

Coś się zmieniło. Czy w niebie, czy na ziemi...

Bądź wola Twoja.

("Lietuvos rytas" z 22 września 2001 r.)

NG 38 (527)