Internet łączy Polaków ze Wschodu

Internet - ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata, stał się również doskonałym narzędziem komunikacji dla milionów Polaków, rozsianych po całym świecie.

Dbając o to, aby rodacy za wschodnią granicą Polski nie pozostawali na marginesie postępu technicznego, Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" zorganizowała dla dziennikarzy polskich pism z Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy szkolenie "Internet - wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji", które obyło się w Warszawie w dniach 27 - 30 września.

Zajęcia odbywały się w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Informacyjnej (PAI). Prowadzący kurs, główny specjalista ds. internetu PAI Sergo Kuruliszwili przeszkolił dziennikarzy polskich mediów ze wschodu w zakresie budowania własnych stron internetowych, szybkiego poszukiwania niezbędnych informacji w "światowej pajęczynie", posługiwania się pocztą elektroniczną. W trakcie trwania szkolenia, odbyły się spotkania z wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. Wiesławą Niegodzisz oraz dyrektorem - redaktorm Naczelnym PAI Piotrem Siczakiem, podczas których omawiano perspektywy współpracy w dziedzinie internetu polskich mediów ze Wschodu z Polską Agencją Informacyjną.

Dziękując organizatorom szkolenia - prezesowi Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Wiesławowi Tużańskiemu i wiceprezes Zarządu Krystynie Lachowicz, można konstatować, że ten kurs zorganizowany na solidnym poziomie, posłuży rozpowszechnianiu informacji z "pierwszych rąk" o życiu Polaków, zamieszkujących tereny dawnych Kresów Wschodnich. Inf. wł.

NG 38 (527)