Lider lewicy - o wyborach prezydenckich

Premier Algirdas Brazauskas nie będzie czekał, jak zapowiadał wcześniej, że w ostatnim dniu poda do wiadomości swą decyzję w sprawie kandydowania na urząd prezydenta, ale uczyni to szybciej, po uzgodnieniu ze swą partią.

"Mojej decyzji już nic nie zmieni, jest to tylko kwestia czasu, kiedy ją ogłoszę" - mówił lider socjaldemokratów.

Prezydentem A. Brazauskas był w latach 1993-1997.

Lewica, prócz A. Brazauskasa i wiceprzewodniczącego partii V. Andriukaitisa, wśród kandydatów na przywódcę kraju wymienia doradcę premiera, filozofa Arvydasa Juozaitisa oraz kończącego kadencję ambasadora w Wielkiej Brytanii Justasa Vincasa Paleckisa.

("Lietuvos rytas" z 26 09 2001 r.)

NG 38 (527)