W Moskwie poszukiwano punktów styczności

Podczas spotkania premierów Litwy i Rosji - Algirdasa Brazauskasa i Michaiła Kasjanowa w Moskwie omawiano możliwość otwarcia korytarza transportowego Kaliningrad - Kłajpeda.

Litwa zaproponowała Rosji korzystanie z niezamarzającego portu morskiego w Kłajpedzie do przeładunku statków rosyjskich.

Dla uruchomienia korytarza transportowego konieczne są porozumienia międzypaństwowe w sprawie polityki celnej, taryfowej i transportowej. Mogą one być zawarte w najbliższym czasie.

Premierzy omówili możliwości uczestniczenia spółek rosyjskich w prywatyzacji gospodarki gazowej Litwy i rozpatrzyli problemy polityki transportowej, jak też możliwości uzgodnienia taryf kolejowych

("Lietuvos rytas" z 21 09 2001 r.)

NG 38 (527)