O zaostrzenie nadzoru nad obcokrajowcami

Członek frakcji koalicji socjaldemokratycznej Nikołaj Miedwiediew złożył wniosek w sprawie przyjęcia przepisów, zaostrzających nadzór nad zamieszkałymi na Litwie obcokrajowcami. Odpowiednie poprawki do Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych zarejestrowano już w sekretariacie posiedzeń Sejmu.

("Lietuvos rytas" z 22 09 2001 r.)

NG 38 (527)