Powiedzieli...

Julius Veselka, niezależny poseł na Sejm RL:

"Chcemy my tego czy nie, ale Litwini i Białorusini są sąsiadami. Tatarów biliśmy razem, bitwę Grunwaldzką wygraliśmy razem z Białorusinami, 16 Litewska Dywizja dała Hitlerowi razem z Białorusinami i innymi, bieda zaczęła się w 1990 roku. Białoruś nie poddała się, a myśmy poddali."

Algimantas Indriűnas, poseł na Sejm z ramienia Związku Socjalliberałów:

"Emeryci, jeżeli chcą wyżyć, powinni odżywiać się wódką i jajkami".

Vytautas Śustauskas, poseł na Sejm RL z ramienia Związku Wolności Litwy, nazywany "królem żebraków":

"Król żebraków" powinien być bogatym. Jeżeli on będzie biedny to nie będzie mógł prowadzić naród do walki".

NG 38 (527)