Pozdrowienie

Redakcja Naszej Gazety serdecznie pozdrawia pedagogów szkół z polskim językiem nauczania z okazji Święta Dnia Nauczyciela, życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w kształceniu młodego pokolenia Polaków Ziemi Wileńskiej.

NG 38 (527)