Skomputeryzowana Europa

(Na 1000 mieszkańców przypada komputerów)

Słowenia 251,4
Estonia 135,2
Słowacja 109,7
Czechy 107,2
Łotwa 82
Węgry 74,7
Chorwacja 67
Polska 62
Litwa 59,5
Rosja 37,4
Rumunia 26,8
Bułgaria 26,6
Ukraina 15,8

("Veidas" z 20 września 2001 r.)

NG 38 (527)