Zatwierdzono już nowy tryb egzaminów

Minister oświaty i nauki Algirdas Monkevičius zatwierdził już tryb organizowania egzaminów maturalnych w 2002 roku, co zamyka trwającą od czterech lat reformę egzaminów.

Zasadnicze różnice poprzedniego i nowego trybu polegają na liczbie egzaminów i datach sesji egzaminacyjnej.

W tym roku szkolnym abiturienci powinni złożyć 4 egzaminy maturalne i będą mogli zdawać jeszcze 6 dodatkowych. W roku ubiegłym obowiązywało 5 egzaminów.

Do innych, poprzednio przeprowadzanych państwowych egzaminów maturalnych, dojdą jeszcze 4 egzaminy z języków obcych.

Uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę, na sesję egzaminacyjną będą mieli 8 tygodni.

Jest to o 1 tydzień mniej niż w roku ubiegłym.

Pierwszy obowiązkowy egzamin maturalny - z matematyki - będzie składany 21 maja. Główna sesja egzaminacyjna zakończy się 20 czerwca egzaminem z informatyki. Powtórna sesja potrwa do 12 lipca. Kierownik wydziału studiów Uniwersytetu Wileńskiego Eugenijus Stumbrys powiedział, że Uniwersytet Wileński zaproponuje innym wyższym uczelniom, aby przyjmowały dokumenty wstępne do 19 lipca.

Wyniki pierwszych egzaminów maturalnych mają być ogłoszone do 18 czerwca, ostatnie - do 9 lipca.

Odmiennie niż w roku ubiegłym, ujednolicono formę składania egzaminów - w tym roku szkolnym wszystkie egzaminy będą składane pisemnie, a zadania podawane wyłącznie w języku państwowym (z wyjątkiem egzaminów z języków obcych).

Egzamin z litewskiego języka ojczystego, który latem spowodował tyle dyskusji, odtąd zostaje podzielony na dwie części - interpretację tekstu oraz test - i jest składany w różne dni.

Odtąd abiturient będzie miał prawo wybrać kategorię każdej części - państwowy lub szkolny, za który wpisze się mu osobną ocenę.

Dotychczas nie jest jasne, ilu studentów przyjmą wyższe uczelnie w roku następnym.

Będzie to zależało od tego, czy zostaną przyjęte poprawki do ustawy o studiach wyższych.

("Lietuvos rytas" z 3 października 2001 r.)

NG 39 (528)