Juozas Erlickas

Wiersze prozą
Natrętne typy

Płynąłem przez Plateliai. Krokodyl kłapnął zajadle paszczą.
- Chciałbym być prezydentem Litwy!
- Inni też chcą! - odciąłem
- Jestem piękniejszy od innych!
Uderzyłem laską w zęby.
Może i piękniejszy... Ale mam już dosyć tych pięknisiów!

("Lietuvos rytas" z 29 września 2001 r.)

NG 39 (528)