W. Salwińska

Instytut Polski w Wilnie

Na łamach "NG" wielokrotnie zamieszczaliśmy informacje o przedsięwzięciach organizowanych przez Instytut Polski w Wilnie. Dziś, na podstawie rozmowy z dyrektor Instytutu Małgorzatą Kasner, zamieszczamy publikacje o dorobku i możliwościach współpracy z tą instytucją.

Instytut Polski w Wilnie został powołany 21 grudnia 1995 roku rozporządzeniem ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP. Swoją działalność Instytut rozpoczął w marcu 1996 roku.

Zadaniem Instytutu Polskiego jest szerzenie informacji o Polsce, popularyzowanie osiągnięć kultury i nauki polskiej, wspieranie współpracy kulturalnej i naukowej Republiki Polskiej i Republiki Litewskiej, rozwijanie przyjacielskich stosunków litewsko - polskich, a także inspirowanie instytucji litewskich do wspólnej działalności.

Instytut Polski w Wilnie jest centrum informacji o Polsce. Działa tu niewielka biblioteka (posiadająca ponad 1000 tytułów: albumy, najnowsza literatura piękna, historia Polski, twórczość współczesnych polskich prozaików i poetów - Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, Pawła Huellego, Ryszarda Kapuścińskiego, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, księdza Jana Twardowskiego i in. ). W Instytucie znajduje się także wideoteka (ponad 300 kaset wideo: filmy fabularne i dokumentalne m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kiślowskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Juliusza Machulskiego, Jerzego Hoffmana i innych reżyserów polskich, spektakle dla dzieci Teatru Telewizji Polskiej "Złotej Setki") i audioteka: ponad 200 płyt kompaktowych i audiokaset: klasyka polska, muzyka współczesna i ludowa, podzielona według regionów państwa).

Książki można czytać w bibliotece lub wypożyczać do domu. Również nieodpłatnie można wypożyczyć do domu kasety i płyty kompaktowe (przy sobie należy mieć paszport lub inny dokument ze wskazanym miejscem zamieszkania).

W Instytucie można poczytać prasę wydawaną w Polsce - dzienniki, tygodniki, czasopisma, np.: "Gazetę Wyborczą", "Rzeczpospolitą", "Trybunę", "Tygodnik Powszechny","Politykę", "Wprost", i inne.

Co roku Instytut organizuje kursy języka polskiego, które są prowadzone przez profesorów z Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Zajęcia trwają od października do maja (dwa semestry). Po ukończeniu kursów są wydawane zaświadczenia. Zapisać się można we wrześniu. Dla kilku słuchaczy kończących kursy z najlepszymi wynikami, jest możliwość pogłębiania wiedzy z języka polskiego w Polsce. W 2001 roku do Polski wyjechało trzy osoby: dwie z nich pobierały naukę w letniej szkole języka polskiego przy Uniwersytecie w Toruniu, jedna osoba - w letniej szkole języka polskiego przy Uniwersytecie w Katowicach.

Instytut Polski organizuje wykłady, koncerty, przeglądy filmów, wystawy, spotkania z wybitnymi działaczami kultury polskiej i tp. Co roku Instytut organizuje około 100 imprez, przedstawiających osiągnięcia polskiej kultury i nauki, a także długotrwałe stosunki polsko - litewskie. Wśród najważniejszych imprez warto wymienić spotkania i dyskusje przeprowadzone z laureatami nagrody Nobla - m.in. Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską, Tomasem Vencłową , aktywny udział Instytutu w Festiwalu Muzyki Poważnej w Pożajściu, festiwalu "Kaunas Jazz"i innych. Poza tym Instytut Polski był organizatorem tygodnia filmów polskich, wystawienia opery "Balladyna"i tp. W roku bieżącym Instytut po raz pierwszy brał udział w Wileńskich Targach Książki.

Instytut Polski w Wilnie współpracuje z większością instytucji litewskich: z Sejmem Republiki Litewskiej, Muzeum Sztuki Użytkowej, Biblioteką im. Martynasa Maţvydasa, biblioteką Akademii Nauk, Uniwersytetem Wileńskim i biblioteką UW, Wileńskim Uniwersytetem Pedagogicznym, muzeum Adama Mickiewicza, Związkiem Pisarzy Litewskich, Litewską Akademią Muzyczną, a także samorządami Wilna, Kowna, Klajpedy, Druskiennik i in.

Wszystkich chętnych głębszej wiedzy o Polsce, o jej kulturze, obyczajach, historii i języku Instytut Polski serdecznie zaprasza na organizowane imprezy do swojej siedziby przy ul.Švidrigailos 6/15. Szczegółową informację otrzymają Państwo pod nr tel. (22) 65 12 94, a w najbliższym czasie również na stronie internetowej.

NG 39 (528)