Sąd Konstytucyjny obronił kierowców

Nie będą mogli zabrać prawa jazdy

Policja, wyznaczając karę za naruszenia przepisów ruchu drogowego, nie będzie mogła tymczasowo zabrać prawa jazdy.

Tryb ten wejdzie w życie, gdy w "Valstybes žinios" zostanie opublikowana uchwała Sądu Konstytucyjnego.

Uchwała Sądu Konstytucyjnego głosi, że zasada Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, sprzeczna jest z Konstytucją z tego względu, iż przy wyznaczaniu kary nie zwraca się kierowcy prawa jazdy, dopóki nie zostanie zapłacony mandat.

Sąd Konstytucyjny stwierdził, że nie zwrócenie prawa jazdy dopóty, dopóki nie zostanie zapłacona kara, w istocie oznacza, że dana osoba za granicą nie może posługiwać się dokumentem, potwierdzającym jej prawo do prowadzenia pojazdu. Zdaniem Sądu, to ogranicza prawo osoby do prowadzenia środka transportu.

("Lietuvos rytas" z 3 102001 r.)

NG 39 (528)