Powiedzieli...

Eduardas Gudavičius, profesor historii, wieloletni dziekan Wydziału Historii Wileńskiego Uniwersytetu:

"Można powiedzieć, że prawie w każdym Litwinie "siedzi" po Osamie bin Ladenie, który z zazdrości gotów jest spalić stodołę sąsiada. To jest właśnie podstawowa cecha charakteru naszego narodu".

Artűras Paulauskas, przewodniczący Sejmu RL:

"Staram się klnąć po litewsku, ale zdarzają się i rosyjskie przekleństwa".

Valdas Adamkus, prezydent Litwy:

"Patrząc na mnie, chyba rozumiecie, że nie mam dawnych problemów.Życzyłbym wszystkim takiego zdrowia jak moje".

NG 39 (528)