Nr 40 (529) 18 - 24 października

2001 - Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Najmilsze dzieci Boże, dzieci moje!...


W numerze: