Tydzień w skrócie

Odszedł

W niedzielę 14 października, w wieku 80 lat zmarł monsignore ksiądz Kazimeras Vasiliauskas. Ksiądz K. Vasiliauskas był sprawiedliwie uznawany za jeden z największych autorytetów moralnych na Litwie. Więzień łagrów stalinowskich. Pracował w wileńskich kościołach św. Rafała, św. Mikołaja, był proboszczem Wileńskiej Katedry.

Sondaż

Ogłoszono wyniki kolejnego sondażu opinii publicznej na temat popularności litewskich partii politycznych. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w minioną niedzielę na Akcję Wyborczą Polaków na Litwie głosowałoby zaledwie 0,5 proc. wyborców. Polacy jak wiadomo stanowią 7 proc. mieszkańców Litwy. Najpopularniejszą partią pozostaje nadal partia Socjaldemokratyczna z 27,9 proc. poparciem.

Odbudują

Rząd zatwierdził koncepcję odbudowy Zamku Dolnego w Wilnie. Postanowienie rządu zakłada, że Zamek powinien być odbudowany do roku 2009. Pomysł odbudowy spotkał się z licznymi protestami najbardziej znanych litewskich architektów i historyków.

Rada

Cztery prawicowe partie opozycyjne - Związek Liberałów, Konserwatyści, Związek Centrum i Współcześni Chrześcijańscy Demokraci utworzyli Radę Politycznej Współpracy. Te partie posiadają obecnie w Sejmie 49 posłów na 141 ogółu.

NG 40 (529)