Powiedzieli...

Algirdas Brazauskas, premier rządu RL, były prezydent kraju o pracy dziennikarzy w siedzibie rządu....

"Mnie jako prezydentowi ... hmm, premierowi taki porządek nie pasuje. I dla rządu nie pasuje"

... i o odbudowie Zamku Dolnego w Wilnie:

"Zamek objętością 75 tys. metrów sześciennych nie będzie zbyt wielką budową; "Maxima" (hipermarket) jest kilkakrotnie większa, ale znaczenie zamku dla Litwy jest nie porównywalnie większe, niż tego sklepu"

Artűras Paulauskas, przewodniczący Sejmu RL:

"Ziemniaków w tym roku nie kopałem, ponieważ był wyjątkowo słaby urodzaj".

NG 40 (529)