Poświęcenie kaplicy w Skojdziszkach

Po ponad czterech latach wysiłku organizacyjnego i prac remontowych, w minioną niedzielę, została poświęcona i przekazana wiernym kaplica pod wezwaniem św. Faustyny w Skojdziszkach. Mszę św. w asyście księży odprawił ks. biskup Juozas Tunajtis.

Prace, wymagające odnowy od podstaw i rozbudowy byłej kaplicy rodzinnej Buchwiców, właścicieli Kwietniewa, (obecnie Skojdziszki) zainicjowane i konsekwentnie prowadzone przez niemieskiego starostę Włodzimierza Sipowicza, przy aktywnym współudziale miejscowej ludności, która zebrała na ten cel 20 tys. litów, świadczą nie tylko o zapotrzebowaniu na świątynię, ale też o możliwościach uzasadnionego społecznego wysiłku. Najbardziej wydatnie budowę wsparli przedsiębiorcy Piotr Huszcza i Jan Dobrowolski.

Opiekę nad kaplicą będą sprawowali księża z Rudominy.

Inf. wł.

Na zdjęciu: moment spotkania ks. biskupa J. Tunaitisa.

Fot. Bronisława Kondratowicz

NG 40 (529)