2001 - Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Najmilsze dzieci Boże, dzieci moje!...

W miniony czwartek 11 października br. w kościele Bernardynów (św. św. Franciszka i Bernardyna) odbyło się otwarcie wystawy pod powyższym tytułem, przygotowanej z okazji ogłoszenia roku 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

...?Jeżeli przestudiujemy wystawę dokładniej - oglądając portrety - i przyjrzymy się wnikliwie Jego twarzy, zobaczymy coś więcej aniżeli dostojnego Prymasa Polski, zobaczymy Go jako człowieka - ze wszystkimi Jego marzeniami i rozterkami. Ujrzymy kogoś, kto miał w swoim życiu cel, kogoś, kto wiele przeszedł, ale przede wszystkim, dostrzeżemy w Nim wielką mądrość. Mądrość, jaką niesie ze sobą życie pełne wartości...? - odnotowali w towarzyszącym wystawie wydaniu jej organizatorzy.

Uroczystość otwarcia wystawy zagaili współorganizatorzy - dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner i prezes zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Wiesław Turzański.

Wystawa jest dziełem Instytutu Prymasowskiego i Fundacji Dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Projekt wystawy, na którą złożyło się około 500 zdjęć oraz wypowiedzi i przemyślenia Prymasa, opracował Henryk Górski, który wziął udział w otwarciu wystawy, przedstawiając zebranym ideę i koncepcję wystawy.

Przed zebranymi wystąpił również ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii Ducha św. w Wilnie, dokąd po dwóch tygodniach przeniesie się wystawa.

Otwarciu wystawy towarzyszyły utwory o tematyce religijnej w świetnym wykonaniu Chóru Żeńskiego Uniwersytetu Wileńskiego.

Redakcja serdecznie zachęca Czytelników do skorzystania z możliwości obejrzenia w Wilnie tej wyjątkowej wystawy, która w ciszy wnętrz zdewastowanego kościoła Bernardynów (kościół w minionym okresie był w gestii Instytutu Sztuk Pięknych) ma swoją szczególną wymowę. (rm)

Fot. Waldemar Dowejko

NG 40 (529)