Ameryce może być potrzebna
przestrzeń powietrzna Litwy

Nie odrzuca się prawdopodobieństwa, że w razie potrzeby Ameryka może skorzystać z przestrzeni powietrznej Litwy.

Oświadczył zastępca głównodowodzącego sił zbrojnych USA w Europie generał Carlton W. Fulford po wczorajszym spotkaniu z prezydentem Valdasem Adamkusem.

Po ataku terrorystycznym z 11 września w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w wyniku którego zginęło blisko 6 tysięcy ludzi, Litwa udzieliła bezterminowego zezwolenia samolotom USA na korzystanie w czasie kampanii antyterrorystycznej z przestrzeni powietrznej oraz lotnisk Litwy. Jednakże USA dotychczas nie skorzystały z tej możliwości.

("Lietuvos rytas" z 16 102001 r.)

NG 41 (530)