Przestępcza banda korzysta z usług
urzędników powiatu wileńskiego

Pod takim tytułem ukazała się 23 października br. na łamach "Lietuvos Rytas" publikacja o tym, iż urzędnicy powiatu wileńskiego ziemię, która miała być zwrócona dla ludności polskiej, przejmują, dzielą i przenoszą z innych regionów do Wilna i pod Wilno z udziałem zorganizowanej bandy przestępczej, zwanej "dambrauskasami". W trakcie rewizji w mieszkaniach przestępców znaleziono dziesiątki spraw, dotyczących zwrotu ziemi, które zostały przekazane bandzie przez pracowników powiatu. Wśród odnalezionych dokumentów są również te, które, jak wielokrotnie wyjaśniali urzędnicy powiatu, są zaginione. Zrozumiałe więc jest dlaczego tak stanowczo unikano przekazania opinii publicznej informacji o faktycznym przebiegu zwrotu ziemi i przenosinach ziemi z głębi Litwy na teren historycznie zamieszkany przez ludność polską.Szerzej o tym - w kolejnych numerach. (rm)

NG 41 (530)