Samolotom zwiększono strefę
zakazu lotów nad elektrownią

Zabezpieczając się przed groźbą aktów terrorystycznych i nieszczęśliwymi wypadkami, w najbliższym czasie Litwa mocno zaostrzy ochronę przestrzeni powietrznej nad Ignalińską Elektrownią Atomową (IEA) i będzie prosiła, aby sąsiednia Białoruś również przyczyniła się do tego.

Strefę zakazu lotów samolotów wokół elektrowni atomowej zamierza się zwiększyć dwukrotnie - z 10 do 20 km, a wysokość nawet sześciokrotnie - z 6 do 30 km.

( "Lietuvos rytas" z 12 października 2001 r.)

NG 41 (530)