Grunwaldzkie wezwanie

Grunwald to miejsce wielkiej bitwy z 1410 roku, w której nie chodziło jedynie o zwycięstwo militarne, ale o pokojowe współżycie wielu narodów.

Przez stulecia Grunwald był pokrzepieniem serc Polaków. W latach niewoli i zaborów stał się symbolem wspólnej walki o niepodległość i elementem wychowawczym nowych pokoleń w duchu patriotyzmu i internacjonalizmu.
Wzorce te przejął i kontynuuje Związek Harcerstwa Polskiego, który był i jest synonimem służby społeczeństwu narodowi i państwu.

Duży wkład w kształtowanie tych wartości wniosła, wciąż i żywa tradycja grunwaldzka. Harcerstwo od początku wprowadzało do obrzędowości i symboliki elementy związane z tradycjami rycerskimi. Są nimi: lilijka - pierwsza odznaka skautowa, nazwy jednostek organizacyjnych, stopni instruktorskich i funkcji, hasło "Czuwaj" używane przez rycerstwo do nawoływania wart, które oznacza teraz, że harcerz jest zawsze gotów do wykonywania swoich obowiązków.

Rycerskie ideały i wynikające z nich: prawdomówność, wierność, prawość, szlachetność, patriotyzm, są zawsze tożsame w Prawie harcerskim i zwyczajowymi zasadami harcerskich pokoleń.

Sięgając po te ideały, na VIII Zjeździe ZHP w 1985 roku podjęło wezwanie "Upowszechnić Grunwald" - jako symbol patriotyzmu wśród harcerzy. Ogłoszono współzawodnictwo o tytuł "Drużyny Grunwaldzkiej" oraz indywidualnie zdobywanego "Znaku Zawiszy".

W 1990 roku Naczelnik ZHP przekazał pełnomocnictwo dalszych działań grunwaldzkich komendantowi Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu w Olsztynie. W maju 1999 r. odbył się pierwszy Sejmik "Drużyn Grunwaldzkich", na którym powołano Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich", przyjęto Regulamin Ruchu i zmodyfikowano zasady współzawodnictwa o tytuł "Drużyny Grunwaldzkiej". Przewodniczącą Ruchu sprawującą tę funkcję do dziś została dh. harcmistrzyni Barbara Bogdańska - Pawłowska. Od tego czasu następuje systematyczna modyfikacja programu, co powoduje ciągły rozwój Ruchu.

"Drużyna Grunwaldzka" to tytuł honorowy, ustawiony przez Radę Naczelną Związku Harcerstwa Polskiego. O tytuł i "Odznakę" mogą ubiegać się drużyny harcerskie, gromady zuchowe i inne harcerskie i skautowe jednostki w kraju i za granicą. Warunkiem jest złożenie okresu o przystąpienie do wspólnoty, a następnie podjęcie realizacji i zadań wskazanych programem. Realizacja zadań musi być zgodna z metodyką harcerską, skautową lub zuchową.

Szczególne materiały jak regulamin, zasady zdobywania, "Skarbiec zadań grunwaldzkich", zeszyty programowo - metodyczne i literatura są w posiadaniu ZHPnL oraz w Związku Drużyn im. Grunwaldu w Wojdatach (Szkoła Podstawowa).

Informacje, wzory meldunków i materiały programowe można również uzyskać bezpośrednio we "Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich - Olsztyn ul. Warszawska 16.

Adres internetowy - http://wspólnota-drużyn-grunwaldzkich.z.pl oraz w Światowej Pajęczynie Internetowej WWW w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Zawiera 20 stron wszechstronnej informacji. Zapraszamy!

Harcmistrz Edward Góźdź, Mrągowo

NG 41 (530)