Część bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
przypadająca na jednego mieszkańca

(Lata 1994-1999, w dolarach USA)

Węgry1253
Czechy1206
Łotwa 66
Estonia 688
Chorwacja 637
Słowenia 630
Polska 515
Litwa 440
Bułgaria 212
Słowacja 200

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w EuropieŚrodkowej i Wschodniej wzrastają już 4 lata z rzędu. W roku 2000 w regionie tym zainwestowano 27 mld USD - o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim, jednakże stanowiło to zaledwie 2 proc. wszystkich inwestycji naświecie. Podobnie jak w roku 1999 najwięcej tych inwestycji było w Polsce, Czechach i Rosji. Inwestycje w tych krajach wyniosły dwie trzecie wszystkich inwestycji w regionie. Sześciokrotnie zwiększyły się bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Słowacji (2,1 mld), osiągając ogólny poziom minionych 9 lat. W 1999 r. Litwa przyciągnęła najwięcej inwestycji spośród krajów bałtyckich, natomiast w roku ubiegłym wyprzedziła jąŁotwa, w której inwestycje wyniosły około 500 mln USD. Nieco mniej inwestowano w Estonii. W roku ubiegłym firmy zagraniczne zainwestowały na Litwie ponad 300 mln dolarów amerykańskich.

("Veidas", nr 41 z 2001 r.)

NG 41 (530)