Tydzień w skrócie

100 dni

W piątek 19 października rząd A. Brazauskasa obchodził 100 dni od rozpoczęcia swej działalności. Przeprowadzone w końcu września badania opinii publicznej przez "Baltijos tyrimai" wykazały, że w końcu września rządowi A. Brazauskasa ufało 63 proc. mieszkańców naszego kraju. Brak zaufania wyraziło 29 proc.

Budżet

Rząd przesłał do Sejmu RL projekt budżetu państwa i samorządów na rok 2002.

Konferencija

W Wilnie odbyła się największa w minionym dziesięcioleciu międzynarodowa konferencja krajów bałtyckich poświęcona problematyce finansowania budownictwa mieszkalnego.

Wizyta

Prezydent Litwy V. Adamkus przebywał w Paryżu na konferencji generalnej UNESCO. Powodem wizyty Adamkusa w Paryżu było 10 - lecie przystąpienia naszego kraju do tej międzynarodowej organizacji.

Do dymisji

Podczas spotkania prezydenta kraju V. Adamkusa z premierem rządu A. Brazauskasem, prezydent dał do zrozumienia szefowi rządu, że świeżo mianowany dyrektor generalny Departamentu Kultury Fizycznej i Sportu V. Nënius powinien podać się do dymisji. Powodem jest jego konferencja prasowa, na którą jak twierdząświadkowie Nënius przyszedł w stanie zamroczenia alkoholowego.

NG 41 (530)