Litwa szykuje się do ewentualnego
napływu migrantów

Specjali¶ci prognozuj±, że za kilka miesięcy na Litwie może się zwiększyć liczba nielegalnych migrantów z Afganistanu.

Uważa się, że po rozpoczęciu przez USA działań militarnych z Afganistanu do s±siednich państw Azji ¦rodkowej ruszyły setki tysięcy uchodĽców.

Jest prawdopodobne, że czę¶ć ich pod±ży dalej - do Europy Zachodniej. W takim przypadku jest możliwe, że uchodĽcy z Afganistnu mog± obrać Litwę jako państwo tranzytowe.

("Lietuvos rytas" z 17 10 2001 r.)

NG xx (xxx)