Sylwetki litewskich działaczy
społeczno - politycznych

Ignas STAŠKEVIČIUS,

dyrektor generalny "Vilniaus prekyba" "VP Market", operator grupy przedsiębiorstw handlu detalicznego "Vilniaus prekyba", w ciągu 9 miesięcy br. sprzedał produkcję wartości 1,6 mld litów - o 39,2 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Bronis ROPË,

szef Stowarzyszenia Samorządów Samorządy nie zbierają planowanych dochodów - w ciągu 9 miesięcy otrzymało je tylko 8 samorządów spośród 60. Najgorsza sytuacja jest w Trokach, Okmianie, Ucianie i Birżach.

Rolandas PAVILIONIS

Pod adresem Rolandasa Pavilionisa, radykalnego parlamentarzysty, padły słowa krytyki ze strony kolegów sejmowych. Posłowie Gediminas Kirkilas i Rasa Juknevičienë oświadczyli,że R. Pavilionis postępuje w sposób bardzo nieodpowiedzialny, wzywając do zmniejszenia finansowania Ochrony Kraju Litwy. Litwie bowiem, kiedy jest bardzo bliska wstąpienia do NATO, najbardziej nierozumną decyzją byłoby zrezygnowanie z wcześniejszych swych zobowiązań.Arvydas JUOZAITIS,

doradca premiera, ciągle zadziwia swymi nieodpowiedzialnymi oświadczeniami. W telewizji i prasie A. Juozaitis określił inwestorów jako ludzi o pustych duszach i pełnych portfelach, skrytykował walkę USA i demokratycznego świata przeciwko terroryzmowi. W związku z tym zachodni ambasadorzy zadają pytanie, jakie jest stanowisko Państwa Litewskiego w tej sprawie.

("Veidas", nr 42 z 2001 r.)

NG 41 (530)