Julius LOZORAITIS

Biznesmeni zamierzają się
na wileńskie więzienia

Centrum rozrywkowe na Łukiszkach i instytut w kolonii - to jeszcze wizja przyszłości

Zakłady penitencjarne się zmienią?

Więzienia stolicy Litwy stały się atrakcyjnymi obiektami dla inwestorów zagranicznych.

Uwagę biznesmenów z Anglii zwrócił areszt śledczy-więzienie na Łukiszkach. Zaczęto już mówić o możliwości utworzenia tu nowoczesnego centrum rozrywkowego.

Jednocześnie przedstawiciele biznesu francuskiego snują plany założenia nowoczesnego instytutu naukowego z miasteczkiem akademickim w zakładzie robót poprawczych wzmocnionego reżimu przy stołecznej ulicy Rasř.

Podjęto próbę negocjacji

Angielscy biznesmeni rozpoczęli już rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przekazania im więzienia na Łukiszkach.

Za to gotowi są zbudować nowoczesny gmach nowego aresztu śledczego na przedmieściach Wilna.

("Lietuvos rytas" z 16 102001 r.)

NG 41 (530)