Nieudane żarty z wąglikiem

Koperty z proszkiem otrzymały ambasada USA i Urząd Prezydenta

We wtorek w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Wilnie i w Urzędzie Prezydenta podczas rutynowych czynności rejestracji poczty, znaleziono podejrzane koperty z białym proszkiem.

Do obu instytucji wezwano funkcjonariuszy policji i innych służb, prowadzi się dochodzenie.

Ostatnio w różnych krajach świata, w tym również na Litwie, wzrosła liczba incydentów, które wzbudziły obawy, że przez pocztę mogą być rozpowszechniane zarazki śmiertelnie niebezpiecznej choroby - wąglika.

("Lietuvos rytas" z 17 10 2001 r.)

NG 41 (530)