Saulius CHADASEVIČIUS

Władze - przeciwko Żebrakom

Nadeszły jeszcze trudniejsze czasy tym, którzy proszą o jałmużnę, jak też ulicznym grajkom. Wczoraj władze Wilna podjęły decyzję - mianowicie, postanowiły uzupełnić obowiązujące obecnie przepisy, dotyczące porządku i czystości w mieście.

Dwa punkty tych przepisów głoszą, że zabrania się wypraszania jałmużny w reprezentacyjnych miejscach Wilna, natomiast grajkom - aktywnego zbierania datków na ulicach i placach stolicy.

("Lietuvos rytas" z 18 102001 r.)

NG 41 (530)