Dotkliwy cios marzeniom A. Brazauskasa

V. Adamkus w Paryżu wyśmiewał się z wielkich planów odbudowy Pałacu Władców. Idea odbudowy Pałacu Władców w Wilnie, którą szczególnie popiera premier Algirdas Brazauskas, jest atakowana coraz bardziej.

W ubiegły piątek, podczas pobytu w paryskiej siedzibie UNESCO - organizacji, opiekującej się dziedzictwem kulturowym na świecie, prezydent Valdas Adamkus w rozmowie z "Lietuvos rytas" otwarcie wyśmiewał się z zamiarów odbudowy Pałacu Władców.

"Czy to jest uczciwie mówić o autentycznej odbudowie pałacu, skoro jest on tylko swoistym mitem? Zadecydujmy i w Wilnie, w jakimś nowym, malowniczym miejscu zbudujmy nowy pałac władców, a potem wybierzmy władcę i ukoronujmy go. Będziemy panowali i mieli co pokazać światu?"- ironizował V. Adamkus.

Co do odbudowy pałacu ma wątpliwości również znany biznesmen amerykański Juozas Kazickas, który poprzednio obiecał, że na ten cel ofiaruje 175 tys. litów.

("Lietuvos rytas" z 22 102001 r.)

NG 42 (531)