Izrael zignorował prośbę Prokuratury
Generalnej Litwy

Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela odmówiło spełnienia prośby Litwy w sprawie przesłuchania, mieszkającego w tym kraju, byłego wysokiego rangą oficera MGB/KGB Nachmana Duszańskiego.

Prokuratura Generalna Litwy otrzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości Izraela oświadczenie, że Izrael nie może spełnić prośby o pomoc prawną, bowiem oskarżenia i czynności w postępowaniu litewskiego wymiaru sprawiedliwości względem niego "budzą duże zastrzeżenia".

Jednocześnie z taką odpowiedzią Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela nadesłało listę, mieszkających na Litwie 24 osób, "które obecnie są na Litwie wysokiej rangi funkcjonariuszami, a zajmowały wysokie stanowiska w KGB i NKWD, jak też były bardziej związane niż Duszański z tymi akcjami, jakie wyszczególnia się w prośbie Litwy".

W prośbie Litwy o pomoc prawną mówi się o akcjach, wymierzonych przeciwko bojownikom litewskiego ruchu oporu. W tej samej odpowiedzi prokuraturze Izrael oświadczył, że wie, iż "wobec tych osób nie wszczęto żadnej sprawy karnej, mimo że należą do jurysdykcji litewskiej".

Ministerstwo Sprawiedliwości Izraela twierdzi, że "decyzja rozpoczęcia postępowania karnego wobec N. Duszańskiego, przy tym nie podejmując żadnych kroków przeciwko tym mieszkańcom Litwy, którzy zajmowali wyższe stanowiska w KGB i obecnie mieszkają na Litwie, daje podstawy do myślenia, że jest on wyjątkowy i dyskryminowany".

"Taka dyskryminacja jest sprzeczna z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, która przewiduje jednakowe przestrzeganie ustaw i równość w stosowaniu ustawy" - pisze się w odpowiedzi Izraela.

N. Duszańskiemu zarzuca się, że dowodził połączonymi siłami funkcjonariuszy KGB i milicji sowieckiej w czasie operacji likwidowania ostatniego litewskiego partyzanta Antanasa Kraujelisa 17 marca 1965 roku w rejonie uciańskim.

("Lietuvos rytas" z 22 10 2001 r.)

NG 42 (531)