Profesor Edward Szpilewski, wiceprzewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Konkursu Matematycznego

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny na Litwie

Podsumowanie wyników Konkursu na Wileńszczyźnie i zaproszenie do udziału w konkursie "Kangur 2002"

Organizatorami Międzynarodowego Konkursu Matematycznego na Litwie są Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej, Instytut Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wileński oraz Sekcja Matematyki i Informatyki Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Komitet Organizacyjny współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszeniem "Le Kangourou Sans Frontiers" z siedzibą główną w Paryżu. 17 marca 2001 r. odbyła się druga ogólnolitewska edycja konkursu.

Dla szkół polskich na Wileńszczyźnie była to już ósma edycja, gdyż początki konkursu w szkołach polskich sięgają roku 1994. W konkursie "Kangur 2001" na Litwie wzięło udział ogółem 47.765 uczniów. W szkołach rosyjskich wzięło udział 4.016 uczniów. Z 54 szkół polskich w konkursie uczestniczyło 3.206 uczniów, w tej liczbie 1.920 uczniów z 13 szkół Wilna, 610 uczniów z 22 szkół rejonu wileńskiego, 502 uczniów z 13 szkół rejonu solecznickiego, 165 uczniów z 5 szkół rejonu trockiego oraz 9 uczniów z Barskuńskiej szkoły rejonu szyrwinckiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali do rozwiązania testy matematyczne w języku nauczania, obowiązującym w ich szkołach.

Podsumowanie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców i organizatorów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2001" na Wileńszczyźnie odbyło się 4 maja 2001 roku w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Honorowymi gośćmi uroczystości byli członkowie Komitetu Organizacyjnego konkursu w Polsce: Pani Adela Świątek i dr Mirosław Uscki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inaugurując spotkanie, dr Uscki, kierownik Zakładu Dydaktyki Matematyki, wygłosił interesujący wykład z geometrii.

Stypendium im. Józefa Marcinkiewicza na pięcioletnie matematyczne studia magisterskie ufundowane zostało po raz pierwszy przez J. M. Rektora z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Adama Jamróza. Komitet organizacyjny przyznał tę nagrodę absolwentowi Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Stanisławowi Więckiewiczowi, wieloletniemu uczestnikowi konkursu matematycznego.

Główną nagrodę konkursu "Kangur 2001"- komputer - ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Polskiego w Wilnie z siedzibą w Chicago (USA), staraniem prezydenta Towarzystwa Pana Eugeniusza Chmielowskiego. Komitet organizacyjny konkursu główną nagrodę wśród uczniów szkół polskich Wileńszczyzny przyznał Marzenie Wojtkiewicz, uczennicy 6 klasy szkoły w Kolonii Wileńskiej, która zdobyła najwięcej, 140 punktów.

Dr Mirosław Uscki pogratulował uczestnikom konkursu w imieniu komitetu organizacyjnego konkursu w Polsce, wręczył dyplomy oraz zaprosił na obóz matematyczny do Zakopanego zwycięzców w poszczególnych kategoriach: Tomasza Charukiewicza (5 kl., Szkoła Podstawowa w Starych Trokach, 122,5 pkt), Agatę Dubową(6 kl., Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, 121,5 pkt), Jana Bogdiula (8 kl., Solecznicka Szkoła Średnia nr.1, 105 pkt), Georgija Prichodko (9 kl., Mickuńska Szkoła Średnia, 94,5 pkt), Leonarda Talmonta(10 kl., Ejszyska Szkoła Średnia nr 1, 100,25 pkt).

Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie prof. Mieczysław Jackiewicz ufundował dyplomy i wręczył nagrody za dobre wyniki następującym uczniom: Beacie Marinowskiej (3 kl., Szkoła Podstawowa w Akmianówce, 80 pkt), Dariuszowi Pumpalavičiusowi (4 kl., Szkoła Podstawowa w Ludwinowie, 111,25 pkt.), Jolancie Cimosz (5 kl., Szkoła Podstawowa w Dojlidach, 122,5 pkt), Edwardowi Siwickiemu (6 kl., Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, 122 pkt), Tomaszowi Kadziewicziowi (7 kl., Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, 101,25 pkt.), Eugeniuszowi Szapel (8 kl., Szkoła Średnia im. J. Kraszewskiego, 101 pkt), Beacie Bujko (9 kl., Szkoła Średnia im. M. Balińskiego 91,25 pkt.), Katarzynie Talmont (11 kl., Ejszyszska Szkoła Średnia, 91,75 pkt.). Dyplomy uznania i nagrody pieniężne Konsul Generalny wręczył nauczycielom matematyki - organizatorom Międzynarodowego Konkursu Matematycznego ?Kangur? w szkołach, Pani Reginie Nniemejko z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie oraz Pani Janinie Sołtanowicz ze Szkoły Średniej im. J. Kraszewskiego w Wilnie.

Nagrodę im. Józefa Marcinkiewicza, ufundowaną przez prof. dr hab. Irenę Sławińską z Lublina, Komitet organizacyjny konkursu przyznał uczniom 12 klasy: Waldemarowi Szejbakowi ze Szkoły Średniej im Sz. Konarskiego oraz Jarosławowi Szatkiewiczowi z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Nagrodą im. Józefa Marcinkiewicza dla nauczycieli matematyki nagrodzono Panią Halinę Sakowicz, nauczycielkę matematyki w Szkole Średniej im W. Syrokomli, która była organizatorem tego konkursu na Wileńszczyźnie w latach 1994-2001.

Dyrektor Wileńskiego Oddziału Kredyt Banku, Pan Jerzy Głuszek ufundował dyplomy i nagrody dla uczniów: Tadeusza Kazińca z 4 kl. Szkoły Podstawowej w Ludwinowie i Tomasza Puzlewicza z klasy 5, Mickuńskiej Szkoły Średniej. Dyplomy uznania i nagrody pieniężne otrzymali nauczyciele matematyki: Pani Wanda Talmont z Ejszyskiej Szkoły Średniej nr 1 i Pan Henryk Juchniewicz ze szkoły w Akmianówce.

Prezes Macierzy Szkolnej Pan Józef Kwiatkowski ufundował i wręczył nagrody pieniężne Teresie Juniewicz, uczennicy klasy 12 Szkoły Śr. im. J. Śniadeckiego oraz Pani J.Tetianiec, nauczycielce matematyki w Awiżeńskiej Szkole Średniej.

15 sierpnia 2001 roku 14-osobowa grupa uczniów-laureatów i nauczycieli ze szkół litewskich i polskich wyjechała na obóz matematyczny do ośrodka wypoczynkowego "ZENEPÓŁ" w Zakopanem. Grupą polską opiekowała się nauczycielka matematyki Pani L. Nadtoczy, ze Szkoły Średniej Wł. Syrokomli. Towarzyszyła jej Pani S.Czeburnienë z Gimnazjum Jezuitów w Wilnie. Kierownikiem całej grupy była Pani M. Streczkienë, kurator matematyki w Ministerstwie Oświaty i Nauki RL. Kierownikiem obozu był Pan Piotr Nodzyński. Opiekunami naukowymi byli profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Brunon Kamiński, Zbigniew Bobiński, Mirosław Uscki, Mieczyslaw Mentzel oraz Lew Kourliandtchik. W obozie uczestniczyły grupy uczniów z Węgier, z Białorusi oraz z Polski. Komitet organizacyjny na Litwie zorganizował dla laureatów konkursu obóz w Giruliai nad Morzem Bałtyckim. Na obóz przyjechało 7 uczniów z Polski.

Stanisław Więckiewicz 1 października br. podjął studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Ma zabezpieczone stypendium na czas studiów oraz miejsce w domu studenta.

Doceniając wysiłek osób, zawdzięczając którym możliwe jest organizowanie w.w. konkursu, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom matematyki, którzy poświęcili czas na zorganizowanie konkursu "Kangur 2001" w swoich szkołach. Szczególne wyrazy wdzięczności składam dyrektorowi Gimnazjum im. Adama Mickiewicza Panu Czesławowi Dawidowiczowi oraz nauczycielkom matematyki, w szczególności Pani Łucji Noniewicz, Teresie Wierzbickiej oraz Teresie Stolarczyk za zorganizowanie uroczystości podsumowania wyników.

Dziękuję również zespołowi tanecznemu "Sto uśmiechów" oraz jego kierowniczce Pani Marzenie Grydź za wspaniały koncert dla nauczycieli i laureatów konkursu podczas uroczystości podsumowania wyników.

Edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2002" w Europie odbędzie się 14 marca 2002 r. Serdecznie więc zapraszam wszystkich nauczycieli matematyki do wzięcia aktywnego udziału w organizacji konkursu w swoich szkołach w roku 2002. Adres Komitetu Organizacyjnego konkursu na Litwie: Kenguros Konkurso Organizavimo Komitetas, Akademijos g. 4 , LT-2600, Vilnius, tel: 729-218, 729-318, fax: 729-804, e-mail: conf@ktl.mii.lt. informacja w Internecie : http://www.tev.lt/kengura.

Na zdjęciu: Marzena WOJTKIEWICZ, uczennica klasy 6 ze szkoły w Kolonii Wileńskiej z główną nagrodą konkursu "Kangur 2001"- komputerem, ufundowanym przez Polonię amerykańską.

NG 42 (531)