Tydzień w skrócie

Protest

Na placu S. Daukantasa naprzeciwko pałacu prezydenckiego obył się nie sankcjonowany wiec protestu, zorganizowany przez tauroski oddział Litewskiej Ligi Wolności. Protestujący grozili fizyczną rozprawą prezydentowi RL V. Adamkusowi. Na zakończenie imprezy powiesili kułkę z twarzą prezydenta. Organizatorom wiecu wytoczono sprawę karną.

Wizyta

Prezydent V. Adamkus z czterodniową wizytą przebywał w Hiszpanii, gdzie spotykał się z przywódcami tego kraju oraz wziął udział w międzynarodowej konferencji.

Afera

W archiwum w Połądze znaleziono dokumenty potwierdzające, iż hrabia Alfred Tyszkiweicz sprzedał w 1940 roku budynek Kurchauzu. W 1999 roku, mieszkający w Warszawie hrabia, odzyskał ten budynek w centrum Połągi w ramach zwracania nieprawnie zagarniętych nieruchomości.

NATO

Wzmocniony Polityczny Komitet Naczelny NATO pozytywnie ocenił postęp w dążeniu Litwy do Sojuszu Atlantyckiego. Nasz kraj w roku przyszłym ma przeznaczyć na cele obronne ponad 1 mlrd Lt.

NG 42 (531)