Wioleta Salwińska

X Konkurs Recytatorski "Kresy 2001"

Dnia 27 października odbył się w wileńskiej Szkole Średniej im. Jana Pawła II X Konkurs Recytatorski imienia Adama Mickiewicza "Kresy 2001", poprzedzony przeglądami szkolnymi. Organizacją imprezy zajęła się, jak i w ciągu wszystkich lat istnienia konkursu, Polska Macierz Szkolna na Litwie.

W skład komisji weszli: p. Magda Kruszyńska (Białostockie Towarzystwo Kultury Teatralnej), Irena Litwinowicz ( kierownik i reżyser Teatru Polskiego w Wilnie ), Stanisław Michalkiewicz (redaktor naczelny Audycji Polskiej Radia Litewskiego).

Szkoła przywitała w tym dniu również gości imprezy, m. in. p. Joannę Łukaszczuk - kierowniczkę działu Polonii Konsulatu Generalnego RP, p. Józefa Kwiatkowskiego - prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, p. Jana Dzilbę - doradcę mera do spraw oświaty rejonu wileńskiego oraz innych.

Chętni zabrali głos, życząc konkursantom zwycięstwa, a gościom i licznie zebranym nauczycielom i rodzicom miłego spędzenia czasu i satysfakcji. Pan Józef Kwiatkowski serdecznie przywitał uczniów - laureatów konkursów szkół wileńskich i rejonowych oraz nauczycieli, bez których pomocy tu się nie obeszło. "Przed dziesięcioma laty zapoczątkowany konkurs recytatorski "Kresy" okazał się potrzebny i skuteczny. Potrzebny po to, by pokazać piękno mowy ojczystej" - stwierdził prezes Macierzy Szkolnej. Poza tym zaznaczył również, że zwycięzcy konkursu wezmą udział w finale, który się odbędzie w Białymstoku, skupiając młodzież nie tylko z Litwy, ale też z Białorusi, Ukrainy, Czech, Rosji i innych państw.

Konkurs prowadzili Jolanta Krasowska i Jarosław Trinkunas - uczniowie dwunastej klasy Szkoły Średniej im. Jana Pawła II. Przegląd republikański poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (z okazji roku jubileuszowego - 180 - lecia urodzin poety) rozpoczęli oni słowami wielkiego poety:

"Skarby i siły przewieją, ogóły całe zadrżą,
Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć...i więcej nic."

Początek konkursu był również upiększony brzmieniem muzyki. ?Pieśń gondoliera? Mendelsona oraz ?Marzenie? Nabaziusa zostały wykonane przez uczennicę szóstej klasy, laureatkę wielu konkursów muzycznych Ritę Skrobinę.

Regulamin wymagał prezentacji dwóch utworów pisarzy polskich, w tym dowolnie wybranego utworu Adama Mickiewicza (znaczna część uczestników recytowała fragmenty ze słynnego dzieła wieszcza "Pan Tadeusz").

Laureatami X Konkursu Recytatorskiego "Kresy 2001" zostali:

W kategorii I (do lat 12): Krystyna Podlipska, Szkoła Średnia im. Jana Pawła II - I miejsce; Krystyna Wojtukowicz, Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach( rej. solecznicki) - II miejsce; Marta Andruszaniec, Szkoła Średnia im.I.J.Kraszewskiego - III miejsce.

W kategorii II (od lat 13 do 16) Komisja wytypowała dwa trzecie miejsca, bez wyznaczania drugiego: Anna Wołkowicz, Gimnazjum im.A.Mickiewicza - I miejsce ; Agnieszka Narkiewicz, Szkoła Średnia w Mickunach - III miejsce ; Katarzyna Sadowska, Szkola Średnia w Podbrzeziu ( rej. wileński ) - III miejsce.

W kategorii III (powyżej lat 16): Jan Drawnel, Giumnazjum im. A. Mickiewicza - I miejsce; Anna Stanulewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli - II miejsce; Seweryna Kardis, Szkoła Średnia im. Sz.Konarskiego - III miejsce.

Na zwycięzców czekają więc białostockie spotkania laureatów ?Kresy 2001?. Spotkają się tu najlepsi recytatorzy z wielu państw, w których kontynuuje się tradycję mowy i kultury polskiej.

NG 42 (531)