Zysk, osiągnięty z turystyki przyjazdowej

(2000 r., mld USD)

USA 85,2
Hiszpania 31
Francja 29,9
Włochy 27,4
W. Brytania 19,5
Niemcy 17,8
Chiny 16,2
Austria 11,4
Kanada 10,8
Grecja 9,3
Australia 8,4
Meksyk 8,3
Litwa 0,4

Według danych Państwowego Departamentu Turystyki, w 2000 r. Litwę odwiedziło prawie 4,1 mln obcokrajowców, w tym 1,1 mln turystów (o 24 proc. mniej niż w roku 1999). Na zmniejszającą się liczbę turystów ma wpływ fakt,że z krajów WNP przyjeżdża coraz mniej ludzi. Nie licząc krajów WNP, ilość przybyłych cudzoziemców wzrosła prawie o 6 proc. (zwiększa się liczba gości z Polski, Niemiec, Skandynawii). Wydatki obcokrajowców były w 2000 r. o 38 proc. mniejsze niż w roku 1999. W roku ubiegłym mieszkańcy Litwy wydali za granicą 1 mld litów, tj. o 34 proc. mniej niż w 1999 r.

W pierwszej połowie 2001 r. Litwa z turystyki przyjazdwej otrzymała już 680,25 mln litów dochodu.

("Veidas", nr 42 z 2001 r.)

NG 42 (531)