Infekcja - z USA

Pracujący na Litwie dyplomaci amerykańscy otrzymali wczoraj z Departamentu Stanu w Waszyngtonie polecenie zdezynfekowania zarażonych przez zarazki wąglika pomieszczeń w ambasadzie w Wilnie.

Przedwczoraj w jednym z pięciu worków pocztowych ambasady USA w Wilnie wykryto zarazek wąglika.

Te worki z pocztą dyplomatyczną na Litwę nadeszły z Ameryki.

Jest to pierwszy przypadek, gdy w Europie ustalono zarażenie wąglikiem w warunkach notowanego ostatnio bioterroryzmu.

"Nie ma żadnych podstaw do niepokoju, że wąglik rozpowszechni się na Litwie" - powiedział wczoraj dyrektor generalny Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Mečys Laurinkus.

("Lietuvos rytas" z 3 11 2001 r.)

NG 43 (532)